«نحنُ اقرب الیه من حبل الورید»

نظرات شخصی وگاه و بیگاه سیدعلی ال احمد به عنوان یک مرد شیعه مهندس صنایع و اقتصاد تجارت الکترونیکی

از خود رها شدن خود می‌تواند قيد باشد.....
ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/٢٧   کلمات کلیدی:

تا یکسره مویی ز تو هستی باقیست                    آیین دکان خود پرستی باقیست

گفتی  بت  پندار  شکستم ، رستم                     این بت که ز پندار برستم باقیست

پ.ن: من که هر وقت به خودم گفتم رستم ، همچین پشتش شیطون پوزمو به خاک مالونده که الآن چشم بدجوری ترسیده .... پناه به خدا

یا حق