«نحنُ اقرب الیه من حبل الورید»

نظرات شخصی وگاه و بیگاه سیدعلی ال احمد به عنوان یک مرد شیعه مهندس صنایع و اقتصاد تجارت الکترونیکی

آخر شد ...
ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٧/٢٦   کلمات کلیدی:
سلام
تفعل به حافظ در شرایط سخت فکری و آرامش روانی، گاهی بسیار می چسبد!!!
این دفعه از آن دفعه ها بود که حالی دست داد که محراب به فریاد آمد ..............

غزل صبح امید

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال گذشت اختر و کار آخر شد

آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد

صبح امید که شد معتکف پرده غیب گو برون آی که کار شب تار آخر شد

آن پریشانی شب های دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد

باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز قصه غصه که در دولت یار آخر شد

ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد

در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را  شکر کان محنت بیرون ز شمار آخر شدیا حق