«نحنُ اقرب الیه من حبل الورید»

نظرات شخصی وگاه و بیگاه سیدعلی ال احمد به عنوان یک مرد شیعه مهندس صنایع و اقتصاد تجارت الکترونیکی

ياد سهراب
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٤/٢٦   کلمات کلیدی:

از تهي سرشار،
جويبار لحظه ها جاريست.

چون سبوي تشنه كاندر خواب بيند آب،واندر آب بيند سنگ ،
دوستان و دشمنان را ميشناسم من.

زندگي را دوست ميدارم؛
مرگ را دشمن.
واي، اما-با كه بايد گفت اين؟-من دوستي دارم
كه بدشمن خواهم از او التجا بردن.
جويبار لحظه ها جاري