«نحنُ اقرب الیه من حبل الورید»

نظرات شخصی وگاه و بیگاه سیدعلی ال احمد به عنوان یک مرد شیعه مهندس صنایع و اقتصاد تجارت الکترونیکی

من رفتم
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٦/٢   کلمات کلیدی:

سلام

ملت حلال کنين.

اگر باد گران بوديم رفتيم.......... اگر نا مهربان بوديم رفتيم

فردا ساعت ۱۲ پروازمونه........ اگر کسی هست که می خواد قبل از سفر من رو ببينه ٬ ساعت ۱۰ فرودگاه باشه.

کار داشتين ای ميل بزنين ... اونجا کافی نت پيدا ميشه.

هنوز باورم نميشه....... اون روزی رو که رو در اتاق خانم خراسانی ديدم نوشته فرصت پبت نام تموم شد چقدر حالم گرفته شده بود........ نمی دونم خدا چيکارم داره که احظارمون کرده....... فعلاْ .. اسکی سوگند اينا....... خداحافظ