«نحنُ اقرب الیه من حبل الورید»

نظرات شخصی وگاه و بیگاه سیدعلی ال احمد به عنوان یک مرد شیعه مهندس صنایع و اقتصاد تجارت الکترونیکی

شکر
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٩/۱٤   کلمات کلیدی:

خداوندا ...

نعمتت را بر من تمام کردي.

قبلتُ، آسمان بار امانت نتوانست کشيد ...

چگونه بايد شکر اين همه نعمت را به جاي آورم؟! دستگاه حکمت و نظم تو چگونه است که اينچنين بر بنده ي گناهکارت منت مي گذاري؟! خود مي دانم که شاگرد تنبل کلاس تو بوده ام و گويي حالا نعمت مبصر بودن به من عطا کردي تا شايد اين گونه خالص شوم و مومن. بزرگترين نعمت و يکي از بهترين رحمت هايت را نصيبم کردي و من هيچ ندارم بگويم جز اين که:

ديگر نعمت بر من تمام شده است. از اين پس هنر من،

شکر

کردن است و قدر دانستن.